Kajakok és kenuk szabályos és biztonságos szállítása

Minden kajakosnak és kenusnak tudnia kell azt, hogy egy (vagy több) kajakot, kenut hogyan kell biztonságosan rögzíteni egy autó csomagtartójára vagy egy utánfutóra. A nem megfelelő rögzítéssel szállított hajónál nemcsak a hajótestben tehetünk maradandó károsodást, hanem a saját és a közlekedésben résztvevő többi ember biztonságát is veszélyeztethetjük. Az ide vonatkozó KRESZ előírások összefoglalása mellett megosztom saját gyakorlati tapasztalataimat is. Gondoltad volna, hogy a síkvízen használt hajók parton és szállítás közben sérülnek a legtöbbet?

1. Mit mond a KRESZ?

A KRESZ-ben a kajakok és kenuk szállítására vonatkozó előírásokat Teherszállítás címen találjuk meg:

Teherszállítás

47. § (1) Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. Olyan gépjárművön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen járművel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány súlya annyiszor 68 kilogrammal növelhető, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.

Az autó tetőcsomagtartóján történő szállításnál általában nem azért szokott szabálytalan súlytöbblet lenni, mert túllépjük az autó megengedett össztömegét, hanem amiatt, mert a tetőcsomagtartó terhelhetőségét lépjük túl. Eddigi evezős, hajószállítós pályafutásom alatt egyetlenszer fordult elő az, hogy súlymérés történt, akkor is a hajószállító utánfutómat mérték meg, arról még soha nem hallottam, hogy egy hajóval terhelt személygépkocsi súlyát mérték volna közúti ellenőrzéskor. Véleményem szerint jó minőségű tetőcsomagtartónál amennyi kajak, kenu felfér a tetőre az még nagyjából súlyhatáron belül lesz, gondot nem fog okozni.

Például a Chevrolet Lacetti 1250 kg, megengedett össztömege 1765 kg.
Beleültetünk 5 kajakost, személyenként 75 kg.
Azaz: 1795 – 1250 – 5 * 75 = 170 kg.
Feltesszük a kajakjaikat a tetőre, kajakonként 20 kg-mal számolva 5 főnél 100 kg.
70 kg még marad a csomagokra is.

Egy ócska, gagyi tetőcsomagtartó nagy sebességnél vagy hirtelen fékezésnél hajóval együtt leszakadhat, főleg akkor, ha több hajót is rögzítettünk rá.

(2) A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

Azaz a rendőr büntethet egy laza rögzítésű kajakért is közúti ellenőrzésnél.

Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány
a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;

Ez a pont különösen akkor lehet aktuális, ha a kenut felfordítva szállítjuk. Ilyenkor értelemszerűen a kenu elöl lelógó orra valamennyire a vezető látómezőjébe belelóg. Nagyobb lesz a légellenállás és kis tömegű autó kissé oldalra húzhat, de a belógás csökkentésére egy kenut rögzíthetünk úgy is, hogy a kenut hátul a tetőcsomagtartó bal szélén, elöl pedig a jobb szélén rögzítjük. Így takar bele a legkevesebbet. De a legkevesebb, amit megtehetünk egy kenu szállításnál az, hogy a lehetőségekhez mérten kitoljuk a tetőcsomagtartón a jobb szélére. A vadvízi kajakok, tengeri kajakok, rekreációs- és túrakajakok a kilátást egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben zavarják.

Ebben a pontban a rendelkezés kitér arra is, hogy a lámpákat sem takarhatjuk el. Ez főleg azoknál az autóknál lehet fontos, ahol a világítótestek magasan vannak, mert így a felfordított kenu beletakarhat a lámpákba. (Az utánfutón szállított, legalsó kenu szinte biztos, hogy bele fog takarni a lámpába. Pontosan ezt elkerülendő van az a megoldás nagyon sok utánfutón, hogy a lámpa és rendszám egy csúsztatható kereten van rögzítve, így a lámpa helye mindig a hajó vége mögé esik.)

b) a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;

Feleslegesnek tűnik megbeszélni, de én láttam már olyat, hogy valaki tetőcsomagtartó nélkül úgy kötötte át a hajót a tetőn, hogy a letekert ablakokon húzta keresztül a hevedert. Teljesen szabálytalan tetőcsomagtartó nélkül szállítani, de akkor legalább nyitott ajtónál húzza át, akkor az ajtót ki lehet nyitni. Fontos megemlíteni, hogy az utastérbe behúzott heveder eső esetén bevezeti a vizet is az utastérbe.

c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;

Arra utalnak itt, hogy annyi hajót tegyünk fel a tetőcsomagtartóra, amennyitől a közlekedésünk még nem lesz veszélyes. Természetesen a hajók száma az autó típusától is függ.

Ha az autó tetejére hajót teszünk, akkor nemcsak a légellenállás fog növekedni, hanem a súly miatt az autó súlypontja is magasabbra kerül, azaz az autó is könnyebben borul. Az oldalról jövő széllökések is jobban mozgathatják az autót. A hajókkal megpakolt autó alacsonyabb sebességet, óvatosabb vezetési stílust kíván. (Ez különösen akkor igaz, ha az autónk még egy hajókkal megterhelt utánfutót is vontat!)

d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;

Egy repülő kajak nagyon csúnya balesetet tud okozni közúton.

e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon;
f) magassága – a jármű magasságával együtt – a négy métert ne haladja meg;

Ennek a betartásával nem lesz gondunk, azonban akik ritkán szállítanak kajakot, kenut előszeretettel feledkeznek meg a tetőn lévő csomagról. A megnövekedett magasság azonban például egy mélyen lelógó, vastag ágnál vagy a garázsba, parkolóházba való beparkolásnál a hajóra nézve végzetes is lehet.

g) a járművön – a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve -, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.
(3) Zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve. Személygépkocsi tetőcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a járművön előre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re túlnyúlik.

A KRESZ szerint autón kajakot, kenu szállítani csak abban az esetben lehetséges, ha a tetőre csomagtartó van felszerelve.

40 cm elöl és hátul.
Nézzünk három különböző hosszúságú autót:

  • Kisautó (Suzuki Ignis) 377 cm
  • Normál személygépkocsi (Chevrolet Lacetti) 458 cm
  • Mikrobusz (Ford Transit Kombi mikrobusz) 486 cm

Nézzünk néhány hajót:

  • Vadvízi kajak (Dagger Nomad 8.5) 252 cm
  • Túrakajak 1 fő (Rotomod Solo) 330 cm
  • Sit on top kajak 2 fő (Rotomod Ocean Duo) 370 cm
  • Túrakajak 2 fő (Rotomod Brio) 395 cm
  • Kenu (Rotomod Riviera) 464 cm
  • Tengeri kajak (Rotomod Ysak) 506 cm

Nézzük, hogy milyen hajót tudunk szállítani az autókon a KRESZ szerint.
(Eltekintünk attól, hogy a hajókat nem pont az autó középre tesszük, hanem attól valamivel hátrébb.)

  Kisautó (457)  Normál szgk (538) Mikrobusz (566)
 Vadvízi kajak (252) szabályos szabályos szabályos
Túrakajak 1 fő (330) szabályos szabályos szabályos
Sit on top (370) szabályos szabályos szabályos
Túrakajak 2 fő (395) szabályos szabályos szabályos
Kenu (464) nem szabályos szabályos szabályos
Tengeri kajak (506) nem szabályos szabályos szabályos

Azaz a KRESZ szerint a kajakok és kenuk a rövid autók kivételével szabályosan szállíthatók. A rövid autókon a tengeri kajakok és a kenuk nem szállíthatóak a KRESZ szerint.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem vonatkozik a mezőgazdasági szálasterményt szállító állati erővel vont járműre; a rakomány és a jármű együttes szélessége azonban nem haladhatja meg a 2,5 métert.
(5) Ha a rakomány méretei miatt a (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem tartható meg, nyitott rakfelületű járművön a rakomány úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl előre (legfeljebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra) vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljék. A pótkocsit vontató jármű rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen.

Ennek a pontnak csak platós (pl.: pickup) autóknál van jelentősége.

(6) A járművön túlnyúló rakományt (álló járművön is) legalább 40×40 cm méretű piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetőleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel, az oldalra kinyúló rakományt előre fehér fényű lámpával és fehér fényvisszaverővel, hátra piros fényű lámpával és piros fényvisszaverővel meg kell jelölni. A rakomány külső széle és a lámpa átvilágított felületének, illetőleg a fényvisszaverőnek a külső széle között – vízszintes irányban – legfeljebb 40 cm távolság lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverővel való megjelölése mellőzhető, ha a rakomány legszélső pontja a járműnek az azonos oldalon levő helyzetjelző lámpájától – vízszintes irányban – 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra.

Magáért beszél. Azaz a hátra kilógó hajókra piros rongyot (vagy piros-fehér csíkos táblát) kell kötni, éjszaka pedig lámpával kell megvilágítani! (Szlovéniában kötelező a piros-fehér csíkos tábla!)

(7) A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy
a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelző berendezések és a rendszámtábla látható legyen,

Ennek a pontnak igazán a hajószállító utánfutóknál van jelentősége. Az utánfutón szállított kenuk lefelé fordítva sem takarhatják el a lámpát vagy a rendszámtáblát.

b) a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,
c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,
d) a rakomány megjelölése feleljen meg a (6) bekezdésben meghatározott rendelkezésnek.

Nagyobb autóknál (pl. lakóautó) ezeknek a pontoknak is lehet jelentősége, mert előfordul, hogy valaki a kajakját nem a tetőre, hanem az autó hátuljára rögzíti.

2. Mivel rögzítsük a hajókat

A kajakok, kenuk rögzítésére jó minőségű kötözőt vásároljunk. Igaz nem olcsó, de egyszer kell megvásárolni, utána több évig megbízhatóan tudjuk használni. A kifejezetten kajakok, kenuk rögzítésére készített csatos hevederek nem a legolcsóbbak, viszont nagyon sokáig megbízhatóak. Ezeket a kajakokat, kenukat árusító helyeken tudjuk beszerezni.

Vannak, akik hegymászókötéllel rögzítik a hajóikat.

A kép jobb oldalán egy jobb minőségű rögzítő, bal oldalán olcsóbb rögzítő.

A kép jobb oldalán egy jobb minőségű rögzítő, bal oldalán olcsóbb rögzítő.

Kissé gyengébb, de jóval olcsóbb rögzítőket bármelyik autós boltban vagy multinál lehet vásárolni.

A gumikötelek, pókok nagyon veszélyesek a szemre nézve, ezekről mindenkit lebeszélek. Hallottam már olyan esetről, hogy valaki a szemét veszítette el hajórögzítés közben, mert elszakadt a pók.

A kamionosok által is használt nagyméretű spaniferek teljesen alkalmatlanok arra, hogy kajakokat, kenukat rögzítsünk velük. Ezekkel a nagy rögzítőeszközökkel nagyon könnyen meg lehet roppantani egy hajót.

Ezekkel könnyen megroppanthatod a hajódat.

Ezekkel könnyen megroppanthatod a hajódat.

3. Tetőcsomagtartók

Véleményem szerint egy jó tetőcsomagtartóra bármelyik kajak vagy kenu biztonságosan rögzíthető. Azonban ha mindig ugyanazokat a hajókat kell az autó tetején szállítani, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a tetőcsomagtartót kiegészítsük egy kifejezetten vízi járművek szállítására készített tartóval. Ezeken a hajók könnyebben, gyorsabban rögzíthetőek. Kis ügyességgel ezek a tartók akár házilag is elkészíthetőek.

Thule tartók. Horror áron, de minőségi tartók.

Thule tartók. Horror áron, de minőségi tartók.

A tetőcsomagtartók keresztrúdjait amennyiben lehetséges állítsuk a kajak beülőjének megfelelő méretűre, kenuknál és nagyobb hajóknál amennyire lehet egymástól távol. Sajnos a mai autóknál nagyon gyakran csak egy helyre lehet rögzíteni a tetőcsomagtartókat. A kajakok beülője 80-95 cm közötti hosszúságú.

A tetőcsomagtartó keresztrúdjának a teteje általában műanyaggal vagy gumival gyárilag bevont. Ez egy idő múlva lekophat, de az is elképzelhető, hogy a gyári állapotában csak egy vékony festékréteget kapott. Ebben az esetben a kajaknak és a tartónak (nem rozsdásodik) is jót tesz, ha mi magunk gondoskodunk arról, hogy a hajótest ne közvetlenül a fémnek feszüljön neki. Sokan használják erre a csőszigetelő szivacsot, ami szerintem erre a célra alkalmatlan a nagyon gyors kikopása miatt.
Drágább, de jobb megoldás a szörfdeszkák szállítására használt szivacs.

Én személy szerint szőnyegpadló csíkot ragasztok fel a tartóra a hajók alá Palmatex ragasztóval. Egyszerű, tartós, olcsó, időjárásálló.

Szőnyegpadló és Palmatex.

Szőnyegpadló és Palmatex.

4. Kajakok, kenuk szállítása az autó tetőcsomagtartóján

Minden polietilén és poliészter hajóra igaz az, hogy a hajókat lehetőleg felfordítva (esetleg az oldalán) szállítsuk. A seggen rögzített poliészter hajók könnyen megroppanhatnak, a polietilén hajók pedig deformálódhatnak ahogy a tetőcsomagtartó keresztrúdja megnyomja. A polietilén hajókban kárt tenni különösen nyári kánikulában könnyű, mert ekkor a nagy forróságban a polietilén megpuhul és megnyúlik. Túl feszesre húzott kajakot nyári nagy melegben a napon hagyva rövid időn belül végérvényesen tönkre lehet tenni így.

A deformálódott polietilén kajakot a napon hagyva jó esélyünk van arra, hogy magától visszaugrik az eredeti formára. Ha ez nem működik, akkor melegítéssel, kiékeléssel, nyomással segíthetünk rajta. A megnyúlott polietilénnel tapasztalataim szerint túl sokat nem tudunk kezdeni. A poliészter kajakok sérülései házilag is könnyebben javíthatóak. Kezdők inkább kérjék hozzáértők segítségét a hajójavításokhoz.

A spanifereket nem kell a biztonságos rögzítésnél jobban megfeszíteni, hosszabb (>24 óra) várakozásnál pedig érdemes kissé fellazítani.

A kajakokhoz a spriccdeckhez hasonló, csak kémény nélküli beülő beülő-takarót is lehet vásárolni, így szállítás közben a beülőnyílás teljesen le van takarva. Nem jut bele a kosz szállítás közben, jobb lesz a légellenállás, de akár még pakolni is lehet a kajakba. (Értelemszerűen ekkor úgy kell pakolni és a kajakot rögzíteni, hogy ne hagyjuk el a dolgokat útban a vízhez.)

A vadvízi kajakokat rövid hosszukból és formájukból adódóan egy fő is könnyen felteszi az autó tetejére. Egy vadvízi kajakot lefordítva érdemes szállítani. Kettő vadvízi kajakot egymás mellett (ha elfér) vagy élére állítva 69-ben, egymásra fordítva, egyik eleje a másik hátuljánál legyen, mert így passzolnak a legjobban össze. Három és négy kajakot élére állítva vagy kettesével 69-ben elfektetve egymás mellett. 3-4 kajak szállításánál érdemes a kajakokat már a földön összekötözni egymáshoz és egyben feltenni a kocsira.

Kajakszex: kajakok 69-ben.

Kajakszex: kajakok 69-ben.

Megemlítendő, hogy a vízitúra nem csak addig tart, amíg elindulunk és megállunk a folyón. A túra előtti előkészületekben és az evezés utáni pakolásban is minden résztvevőnek ki kellene venni a részét. A kölcsönkapott hajót, felszerelést illik tisztán visszaadni, illetve a hajók pakolásában is részt venni.

A kajakokat, kenukat akkor a járműre helyezés után egyből le kell kötözni, mert különben elfelejtődhet, és csak az első kanyarig lesz a kocsi tetején. Lepottyanva pedig a hajó mellett a kocsi fényezésében is komoly kár lehet.

A túrakajakok és tengeri kajakok szállításánál egy kajakot felfordítva érdemes szállítani, több kajakot pedig élére állítva kifliben vagy az aljukat egymás felé fordítva (élén vagy az egyiket lefelé nézve).

Tengeri kajaktúrán.

Tengeri kajaktúrán.

Mikrobusznyi ember kajakja simán felfér az autójukra.

Mikrobusznyi ember kajakja simán felfér az autójukra.

Tapasztalataim alapján a vadvízi kajakok simán szállíthatók a lapjukon is.

Tapasztalataim alapján a vadvízi kajakok simán szállíthatók a lapjukon is.

Kis autó, 4 kajakkal.

Kis autó, 4 kajakkal.

Élére állítva.

Élére állítva.

A sit on top kajakok alakjuktól függően, de leggyakrabban felfordítva szállíthatók jól. Ezek általában összepasszolnak, így többet is egymásra lehet rakni.

A terepjárón egy kenu és 2 db sit on top kajak egymásban.

A terepjárón egy kenu és 2 db sit on top kajak egymásban.

A kenu szállítása felfordítva történjen. Bizonyos kenuk felfelé fordítva is jól felfekszenek, és anyagukból adódóan úgy sem sérülnek. Arra is gondoljunk, hogy eső esetén a vízzel teli hajót nehezen emeljük le.

Ezt nem szeretik a kenuk, lefelé fordítva viszont nem látni.

Ezt nem szeretik a kenuk, lefelé fordítva viszont nem látni.

A műanyag kenuk nem olyan törékenyek a pakolásnál.

A műanyag kenuk nem olyan törékenyek a pakolásnál.

Mikrobusz, kenuk a tetőn, a kenukban vadvízi kajakok.

Mikrobusz, kenuk a tetőn, a kenukban vadvízi kajakok.

Fejjel lefelé kisebb a légellenállás.

Fejjel lefelé kisebb a légellenállás.

Ez egy apró autó, mégis szállítható rajta egy kenu vagy egy tengeri kajak is.

Ez egy apró autó, mégis szállítható rajta egy kenu vagy egy tengeri kajak is.

Ha nagyon közel vannak a keresztrudak a tetőcsomagtartón és hosszú a hajó, akkor elöl és hátul is rögzíthetjük a hajót még a vontatószemhez vagy vonóhoroghoz.

Tetőcsomagtartó hiánya esetén ideiglenes, szükségmegoldásnak szóba jöhet az is, hogy az autó tetejére egy polifoam matracot terítünk, erre kerül fel a hajó, majd az autó ajtajainál a tető alatt rögzítjük az autóhoz a hajót. Ez a KRESZ szerint tilos, és nem is túl stabil, így tényleg csak szükség esetén és lassú sebességgel szállítsunk így.

Felfújható hajók szállítására nem térünk ki, mivel a felfújható hajókat hosszabb távolságon leeresztett állapotban kell szállítani. Amennyiben felfújható hajókat szállítunk gondolnunk kell a levegő hőmérséklet változása miatti hajó-térfogatváltozására! Azaz a hideg vízből kivett felfújható hajó a tetőn a meleg miatt szétszakadhat.

A kajakok pakolásánál figyeljünk arra, hogy az evezők se feszüljenek, és különösen a szár azon részeire vigyázzunk, ahol tenyerünkkel érintjük!

5. Pár tanács

A hajókat annyira kell rögzíteni, amennyire szükséges, a túl feszes rögzítésnél törhet, deformálódhat a hajótest.

Az utazás közbeni idegesítő sípolás elkerülhető akkor, ha a hajó rögzítése közben azoknál a helyeknél, ahol a spanifer nem fekszik fel a hajón teszünk rá pár tekerést.

Így nem sípol.

Így nem sípol.

Indulás után 10-20 km-rel érdemes leellenőrizni a rögzítést.

A hevederek egy része megnyúlhat ha vizes lesz. Ha ilyen hevederekkel rögzítünk, akkor csapadék esetén is ellenőrizzük le.

Ha a másik oldalon (csathoz viszonyítva) duplán hurkoljuk át a tetőcsomagtartó keresztrúdján, a hajó oldalirányba nem tud elcsúszni.

A heveder legyen mindig közvetlenü a hajó mellett.

A heveder legyen mindig közvetlenü a hajó mellett.

Így nem tud oldalra elmozdulni.

Így nem tud oldalra elmozdulni.

Így sem mozog.

Így sem mozog.

Ha egyedül vagyunk a hajópakolásnál, akkor a nagyobb, nehezebb hajókat is fel tudjuk tenni egyedül a következő módon. A hajót húzzuk a kocsi mögé úgy, hogy a hajó eleje az autó valamelyik hátsó sarkánál legyen, a hátulja pedig a kocsi mögött középen. A hajó elejét tegyük fel az autó hátuljára. (Ha a hajó eleje nem a tetőcsomagtartóra fekszik, hanem közvetlenül az autó fényezésére, akkor tegyünk alá puha rongyot, és így nem karcoljuk össze a fényezést.) Fogjuk meg a hajó végét és toljuk fel! (Ha gyakran pakolunk így, érdemes a hátsó keresztrúdra görgőt szerelni.)

Ha hajószállító utánfutón is szállítunk hajót és a tetőcsomagtartón is, akkor figyeljünk arra, hogy a tetőről hátralógó hajó és az utánfutón szállított hajó kanyarban se érjen össze!

Az alábbi racsnis csaton a hevedert a képen látható módon először húzzuk át, majd ezután kezdjük el megfeszíteni, különben a feltekert heveder nem fog elférni.

Racsnis heveder

Racsnis heveder

Racsnis heveder lazítása

Racsnis heveder oldása: a képen látható típusú racsnis hevedert a fém lap megnyomása és a csat hátrahajtása (mintha el akarnánk törni) után lehet lazítani.

A dupla biztosabb

A dupla biztosabb

A következő képen látható csatot feszítés utána jelzett helyen nyomjuk meg (húzzuk fel), után hurkoljunk rá egyet! Így biztosan nem fog meglazulni.

Biztosításhoz nyomd meg a nyíl szerint.

Biztosításhoz nyomd meg a nyíl szerint.

Ezt felkötöttük.

Ezt felkötöttük.

A rögzítés után maradt hevedereket ne hagyjuk menet közben lobogni, hanem gyűrjük be (hurkoljuk) a feszülő heveder alá.

Felfordított kajakoknál a lelógó fedélzeti kötélzet, lelógó háttámla, sit on top-ok hevederjei menet közben leszedhetik a tetőről a festéket ha nem feszítjük meg őket annyira, hogy ne tudjon mozogni.

Szállítsátok a kajakokat, kenukat biztonságosan, evezzetek sokat és sokfelé, mert evezni jó!

2 comments for “Kajakok és kenuk szabályos és biztonságos szállítása

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .